Yrityksen strateginen johtaminen

Valmennus on suunniteltu vahvistamaan hallituksen ja johtoryhmän yhteistyötä sekä kirkastamaan strategista suuntaa omistajan tahtotilasta lähtien. Panostamme menestykselliseen hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyyn, jotka ovat avainasemassa strategian johtamisessa ja organisaation tuloksellisuudessa.

Palvelun tärkeimmät ominaisuudet

01

Omistajan tahtotila ja strategian kirkastaminen

Valmennuksessa keskitymme ymmärtämään omistajan tahtotilaa ja kirkastamaan strategiaa sen pohjalta. Opitte luomaan yhteyden strategisen vision ja käytännön toimien välille.

02

Menestyksellinen hallitustyöskentely

Käsittelemme menestyksellisen hallitustyöskentelynperiaatteita ja käytäntöjä. Opitte, kuinka hallitus voi tukea strategian toteuttamista ja organisaation kehitystä.

03

Hallituksen ja johtoryhmän tehokas yhteistyö

Korostamme hallituksen ja johtoryhmän yhteistyön merkitystä. Opitte rakentamaan avoimen ja rakentavan yhteistyösuhteen sekä hyödyntämään hallitusta johtoryhmän sparrarina.

04

Johtoryhmän voima

Valmennuksessa vahvistamme johtoryhmää tiiminä. Opitte, kuinka johtoryhmä voi toimia tehokkaasti ja yhdistää eri osaamisalueet yhteisen tavoitteen toteutumiseksi.

05

Omistajan tahtotila ja strategian kirkastaminen

Valmennuksessa keskitymme ymmärtämään omistajan tahtotilaa ja kirkastamaan strategiaa sen pohjalta. Opitte luomaan yhteyden strategisen vision ja käytännön toimien välille.

06

Omistajan tahtotila ja strategian kirkastaminen

Valmennuksessa keskitymme ymmärtämään omistajan tahtotilaa ja kirkastamaan strategiaa sen pohjalta. Opitte luomaan yhteyden strategisen vision ja käytännön toimien välille.
Asiantuntijoillamme on kokemusta liiketoimintojen
johtamisesta ja valmennuksesta yhteensä lähes 200 vuotta.

Miten prosessi etenee?

01

Yhteinen tavoitteiden asettelu

Alussa määrittelemme yhdessä valmennuksen tavoitteet ja painopisteet. Perehdymme tilanteeseenne, jotta valmennuksesta saadaan juuri teille sopiva kokonaisuus.

02

Omistajan tahtotila ja strategiakeskustelu

Syvennymme omistajan tahtotilaan ja käymme läpi strategisia keskusteluja, jotka auttavat kirkastamaan yhteistä suuntaa.

03

Tehokas hallitus- ja johtoryhmätyöskentely

Opitte käytännön työkaluja ja tekniikoita tehokkaaseen hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyyn.

04

Johtoryhmän vahvistaminen ja arvonluonti

Vahvistamme johtoryhmää tiiminä ja keskitymme siihen, miten johtoryhmä voi luoda arvoa organisaatiolle.

05

Omistajan tahtotila ja strategian kirkastaminen

Valmennuksessa keskitymme ymmärtämään omistajan tahtotilaa ja kirkastamaan strategiaa sen pohjalta. Opitte luomaan yhteyden strategisen vision ja käytännön toimien välille.

06

Omistajan tahtotila ja strategian kirkastaminen

Valmennuksessa keskitymme ymmärtämään omistajan tahtotilaa ja kirkastamaan strategiaa sen pohjalta. Opitte luomaan yhteyden strategisen vision ja käytännön toimien välille.

Yhteenveto

Yrityksen Strateginen Johtaminen -valmennus auttaa vahvistamaan strategista ajattelukykyä, hallituksen ja johtoryhmän yhteistyötä sekä organisaation näkymää tulevaisuudesta. Opitte monipuolisia ja käytännönläheisiä keinoja vahvempaan yhteispeliin sekä vahvuuksien hyödyntämiseen.
Ota yhteyttä

Menestys mielessä?

Jarkko Niemi

Rokmindin myyntijohtaja ja perustaja