Huipputason valmennusta tutkituilla ja konkreettisilla menetelmillä

Korkeatasoiset ja ihmislähtöiset valmennuksemme syntyvät tiiviissä yhteistyössä asiakasorganisaation kanssa. Sparraus soveltuu yrityksen kaikille tasoille, ja tavoitteenamme on auttaa juurruttamaan strategia käytännön toimiksi läpi organisaation. Hyödynnämme valmennuksissamme laadukkaita, kansainvälisesti tutkittuja työkaluja ja menetelmiä sekä omia metodejamme, kuten Menestyksen portaat™ ja Johtoryhmän Menestysindeksi™-menetelmiä. Rokmindin palvelut soveltuvat organisaation eri tasoille. Omistaja, hallitus, johtoryhmä, johtajat, esihenkilöt, myyntitiimi sekä työyhteisö hyötyvät kaikki siitä, että kaikilla on selkeä yhteinen tavoite mitä kohti mennä. Konkretia on kaiken avain.

Valmennamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Esimerkkejä valmennusten sisällöistä

 • Muutosjohtaminen
 • Valmentava johtaminen
 • Strateginen johtaminen
 • Organisaation resilienssi
 • Työpaikan kulttuuri ja arvot
 • Johtamisstrategiat ja -teoriat
 • Konfliktien hallinta ja ratkaisu
 • Johtoryhmätyöskentely kehittäminen
 • Organisaatiokulttuurin kehittäminen
 • Mentorointi ja valmennuskeskustelut
 • Motivaation ja sitoutumisen lisääminen
 • Vuorovaikutustaidot ja viestintävalmennus
 • Tiimityöskentelyn ja yhteistyön kehittäminen
 • Työyhteisön innovaatiokulttuurin kehittäminen
 • Myyntivalmennus ja myyntitaitojen kehittäminen
 • Henkilökohtainen kehitys ja itsensä johtaminen
 • Tiimien tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen
 • Strateginen suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen
 • Innovatiiviset työmenetelmät ja luovuuden kehittäminen
 • Työyhteisön monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edistäminen
 • Arvokeskustelut ja eettinen johtaminen
Muutosjohtaminen
Valmentava johtaminen
Strateginen johtaminen
Organisaation resilienssi
Työpaikan kulttuuri ja arvot
Johtamisstrategiat ja -teoriat
Konfliktien hallinta ja ratkaisu
Johtoryhmätyöskentely kehittäminen
Organisaatiokulttuurin kehittäminen
Mentorointi ja valmennuskeskustelut
Motivaation ja sitoutumisen lisääminen
Arvokeskustelut ja eettinen johtaminen
Vuorovaikutustaidot ja viestintävalmennus
Tiimityöskentelyn ja yhteistyön kehittäminen
Työyhteisön innovaatiokulttuurin kehittäminen
Myyntivalmennus ja myyntitaitojen kehittäminen
Henkilökohtainen kehitys ja itsensä johtaminen
Tiimien tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen
Strateginen suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen
Innovatiiviset työmenetelmät ja luovuuden kehittäminen
Työyhteisön monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edistäminen

Kirkasta, johda, menesty.

Ota yhteyttä