Menestyvä organisaatiokulttuuri

Vahvista organisaatiosi menestystä strategialähtöisellä Organisaatiokulttuurin kehittämisvalmennuksellamme. Tavoitteena on luoda vahva, itseohjautuva ja uudistuva organisaatiokulttuuri, joka tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Palvelun tärkeimmät ominaisuudet

01

Strategia lähtökohtana

Valmennus lähtee liikkeelle organisaatiosi strategiasta ja tavoitteista. Pyrimme muuntamaan strategiset suuntaviivat käytännön toimiksi, jotka tukevat organisaation menestystä.

02

Menestyvän kulttuurin rakentaminen

Opit luomaan organisaatiokulttuurin, joka edistää menestystä ja saavuttaa asetetut tavoitteet. Jokainen yksilö tunnistaa tavoitteet ja mitä se tarkoittaa arjen tekoina, jotta sinne päästään yksilönä, mutta yhdessä.

03

Keskustelukulttuurin edistäminen

Valmennuksessa vahvistetaan organisaation kykyä uudistua ja oppia jatkuvasti. Korostamme avointa ja rakentavaa keskustelukulttuuria, joka tukee innovaatioita ja tuloksellista työilmapiiriä.

04

Autonomian edistäminen

Käsittelemme itseohjautuvuuden periaatteita ja työtapoja, jotka auttavat tukemaan tiimien itsenäisyyttä ja ihmislähtöistä toimintaa.

05

Strategia lähtökohtana

Valmennus lähtee liikkeelle organisaatiosi strategiasta ja tavoitteista. Pyrimme muuntamaan strategiset suuntaviivat käytännön toimiksi, jotka tukevat organisaation menestystä.

06

Strategia lähtökohtana

Valmennus lähtee liikkeelle organisaatiosi strategiasta ja tavoitteista. Pyrimme muuntamaan strategiset suuntaviivat käytännön toimiksi, jotka tukevat organisaation menestystä.
Asiantuntijoillamme on kokemusta liiketoimintojen
johtamisesta ja valmennuksesta yhteensä lähes 200 vuotta.

Miten prosessi etenee?

01

Tavoitteiden määrittely

Kartoitamme organisaatiosi tarpeet ja tavoitteet, jotta voimme räätälöidä valmennuksen näiden pohjalta.

02

Strategian soveltaminen käytännössä

Yhdessä rakennamme suunnitelman siitä, miten strategiset tavoitteet muutetaan käytännön teoiksi ja varmistamme konkreettisten tulosten saavuttamisen.

03

Kulttuurin vahvistaminen

Työskentelemme yhdessä organisaatiosi kulttuurin uudistamiseksi ja vahvistamiseksi.

04

Autonomian edistäminen

Opitte tukemaan tiimien itsenäisyyttä ihmislähtöisellä ja tuloksiin pääsevällä tavalla.

05

Strategia lähtökohtana

Valmennus lähtee liikkeelle organisaatiosi strategiasta ja tavoitteista. Pyrimme muuntamaan strategiset suuntaviivat käytännön toimiksi, jotka tukevat organisaation menestystä.

06

Strategia lähtökohtana

Valmennus lähtee liikkeelle organisaatiosi strategiasta ja tavoitteista. Pyrimme muuntamaan strategiset suuntaviivat käytännön toimiksi, jotka tukevat organisaation menestystä.

Yhteenveto

Tule mukaan rakentamaan organisaatiosi menestyksekästä tulevaisuutta!
Ota yhteyttä

Menestys mielessä?

Jarkko Niemi

Rokmindin myyntijohtaja ja perustaja