Johtamisen kehittäminen

Ihmis- ja strategialähtöisyys sekä tuloksellisuus kulkevat käsi kädessä Johtamisen Kehittämisen valmennuksessa. Rakennamme yhdessä vahvan sillan organisaation strategisten tavoitteiden ja inhimillisen johtamisen välille, jotta voimme luoda merkityksellisen ja tehokkaan johtamiskulttuurin, joka johtaa tuloksiin.

Palvelun tärkeimmät ominaisuudet

01

Strategialähtöinen johtaminen

Kaiken lähtökohtana on organisaatiosi strategia, tavoitteet ja arvot. Valmennuksessa keskitymme purkamaan strategian ydinkohdat ja rakentamaan niistä käytännön johtamistoimia.

02

Tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

Valmennus ei ainoastaan korosta strategian ymmärtämistä, vaan myös sen tehokasta toteuttamista. Opitte asettamaan selkeitä tavoitteita ja luomaan toimivia suunnitelmia niiden saavuttamiseksi.

03

Inhimillinen johtaminen

Panostamme inhimillisen johtamisen taitoihin ja käytäntöihin. Opitte kuuntelemaan, motivoimaan ja tukemaan tiimejä yksilöllisesti, luoden siten positiivisen ja tuotteliaan työympäristön.

04

Vuorovaikutus ja empatia

Valmennus vahvistaa vuorovaikutustaitoja ja empatiaa. Tavoitteenamme on rakentaa avoin ilmapiiri, jossa ihmiset voivat jakaa ajatuksiaan ja ideoitaan pelkäämättä tuomiota.

05

Strategialähtöinen johtaminen

Kaiken lähtökohtana on organisaatiosi strategia, tavoitteet ja arvot. Valmennuksessa keskitymme purkamaan strategian ydinkohdat ja rakentamaan niistä käytännön johtamistoimia.

06

Strategialähtöinen johtaminen

Kaiken lähtökohtana on organisaatiosi strategia, tavoitteet ja arvot. Valmennuksessa keskitymme purkamaan strategian ydinkohdat ja rakentamaan niistä käytännön johtamistoimia.
Asiantuntijoillamme on kokemusta liiketoimintojen
johtamisesta ja valmennuksesta yhteensä lähes 200 vuotta.

Miten prosessi etenee?

01

Strategian ymmärtäminen

Aloitusvaiheessa syvennymme organisaatiosi strategiaan ja tavoitteisiin. Tavoitteenamme on ymmärtää, miten johtaminen voi tukea näiden tavoitteiden saavuttamista juuri teidän organisaatiossanne.

02

Tavoitteiden asettaminen

Rakennamme yhdessä selkeitä ja saavutettavissa olevia tavoitteita, jotka heijastavat organisaationne strategisia painopisteitä.

03

Ihmislähtöinen Johtaminen

Valmennuksessa käsittelemme käytännön tapoja, joilla voit tukea sekä tiimejä, että yksilöitä, jotta he voivat kasvaa ja menestyä.

04

Tulosten seuranta ja arviointi

Opimme seuraamalla edistymistä ja arvioimalla saavutettuja tuloksia. Tarvittaessa teemme muutoksia ja parannuksia, jotta tulokset näkyvät aina käytännössä asti.

05

Strategialähtöinen johtaminen

Kaiken lähtökohtana on organisaatiosi strategia, tavoitteet ja arvot. Valmennuksessa keskitymme purkamaan strategian ydinkohdat ja rakentamaan niistä käytännön johtamistoimia.

06

Strategialähtöinen johtaminen

Kaiken lähtökohtana on organisaatiosi strategia, tavoitteet ja arvot. Valmennuksessa keskitymme purkamaan strategian ydinkohdat ja rakentamaan niistä käytännön johtamistoimia.

Yhteenveto

Yhdistämme strategiset tavoitteet, inhimillisen lähestymistavan ja tuloksellisuuden voiman Johtamisen Kehittämisen valmennuksessa. Kun organisaatiossa on inhimillinen, innovaatiota tukeva ja tuloksiin pääsevä kulttuuri, kaikki voittavat.
Ota yhteyttä

Menestys mielessä?

Jarkko Niemi

Rokmindin myyntijohtaja ja perustaja