Menestyksen portaat -kirja – tilaa omasi

Strategian toteuttaminen ja sen johtaminen vaativat selkeää tavoitteellisuutta sekä jatkuvaa edistymisen seurantaa, jotta voimme varmistaa ajattelun, tunteiden ja toiminnan kehittymisen. Menestyksen Portaat™ tarjoaa innostavan ja osallistavan työpajan tai työpajasarjan, jonka avulla yhdessä pohdimme voittajakulttuurin luomista ja strategian käytännön toteutusta. Tavoitteenamme on antaa selkeät raamit hyvälle johtamiselle ja esimiestyölle.

Strategian toteuttamisen konkreettistamiseksi määrittelemme selkeät askeleet ja niihin liittyvät toimenpiteet, jotka mahdollistavat sujuvan etenemisen. Työpajassa käytetyt monipuoliset menetelmät auttavat meitä tunnistamaan olettamuksia, tiedostamattomia tarpeita ja tunteita sekä työstämään niitä ratkaisukeskeisesti. Tämä vahvistaa luottamusta ja hyvää yhteishenkeä tiimissä, mikä on keskeistä menestyksekkään strategian toteuttamisessa.

Hallitusarviointi – Board Mindset Index™
Johtoryhmän Menestysindeksi™ – Leadership Team Success Index™
Menestyksen portaat™
Johtamisen portaat™
Insights Discovery®
Discovery Full Circle
Discovering Sales and Influencing
FinxS®
Extended DISC®