Johtoryhmästä Joukkueeksi

Johtoryhmän Menestysindeksi™ perustuu laajaan tutkimusraporttiin johtoryhmätyöskentelyn menestystekijöistä. Arviointiprosessiin kuuluu tiedonkeruu, joka antaa informaatiota ja selkeän kuvan johtoryhmän nykytilasta sekä toivotusta ihannetilasta.  

Arvioitavat osa-alueet ovat johtoryhmän toiminta ja vaikutus, hallitusyhteistyö, puheenjohtajan ja johtoryhmäjäsenten menestystekijät, organisaatiokulttuuri ja työn imu sekä oman mielen ja tunteiden johtaminen.

Itsearvioinnin tulosten ja haastattelujen pohjalta käymme tulokset läpi, ja niiden pohjalta luodaan johtoryhmän kehityssuunnitelma. Johtoryhmän Menestysindeksi™ työkalun on kehittänyt TkT Helena Åhman.

Hallitusarviointi – Board Mindset Index™
Johtoryhmän Menestysindeksi™ – Leadership Team Success Index™
Menestyksen portaat™
Johtamisen portaat™
Insights Discovery®
Discovery Full Circle
Discovering Sales and Influencing
FinxS®
Extended DISC®