7 askelta tiimiytymiseen

Vuosi sitten kun hyppäsin puoli vuotta matkanneen Rokmindin kelkkaan oli ajatukseni seuraava:

“Erilaisten ihmisten kanssa hyvällä meiningillä tehty duuni, josta syntyy jotain merkityksellistä laajemminkin, on ehdottomasti mun juttu!”
Kantavana sloganina ”Uskon tiimin voimaan!”

Nyt vuotta myöhemmin, olen edelleen samaa mieltä ja samalla koska erilaisten tiimien valmentaminen on tekemiseni ytimessä, halusin huomioida vuosipäivää ja reflektoida myös meidän kasvavaa tiimiä ajatuksella:

Mikä on tärkeää tiimiytymisessä?

Oheiset seitsemän askelta ovat oleellisesti vaikuttaneet meidän tiimiytymiseemme. On ollut mielenkiintoista nähdä, miten ne vähitellen muotoilevat rakentuvaa ROK-kulttuuriamme.

7 askelta tiimiytymiseen

  1. Luottamus. Siitä lähtee ihan kaikki.
    Luottamus edellyttää avoimuutta, rehellisyyttä ja läpinäkyvyyttä. Myös rohkeutta ja suoraselkäisyyttä keskustella läpi vaikeatkin asiat. Luottamuksen rakentumiselle tärkeää on uskottavuus, se että sanojen takaa löytyy syvyyttä ja että sanoista seuraa tekoja, joilla on merkitystä. Oleellista on, että ei tavoitella omaa etua vaan halutaan aidosti luoda lisäarvoa kaikille osapuolille.
  2. Arvostus liittyy kiinteästi luottamukseen. Kiinnostuksen osoittaminen ja ymmärtämisen halu ovat helppoja keinoja osoittaa arvostusta ja rakentaa luottamusta. Samankaltaisuutta voi olla helpompi arvostaa, erilaisuus on kuitenkin parhaimmillaan erittäin vahva voimavara. Vahva keskinäisen arvostuksen tunne tiimissä on edellytys menestykselle. Sitä edistää, kun tietää että jokainen arvostaa niin omaa kuin toisten ammattitaitoa ja haluaa jatkuvasti sekä osallistua että kehittyä auttaakseen tiimiä pääsemään tavoitteisiinsa.
  3. Arvot ovat aidosti tärkeitä. Itse kunkin mukanaolon draiverit voivat vaihdella, mutta ilman merkityksellistä syytä miksi halutaan tehdä asioita yhdessä ei kipinästä kasva liekkiä. Riittävän yhteinen arvopohja, yhteinen tahtotila tekemisen suunnalle sekä oikeudenmukaiset pelisäännöt varmistavat että energia menee oikeisiin asioihin ja toiminta on sujuvaa.
  4. Selkeys on motivoituneen tekemisen edellytys monelle. Vähintään valo tunnelin päässä pitää näkyä, jotta ripeä toiminta mahdollistuu kaikilla – sokkona eteneminen on hidasta, vaikka tässä on eroja persoonan toimintatyylistä riippuen. Useimmat innostuvat yhdessä tekemiseen ja osaamisen jakamiseen vasta kun tiedossa on missä ollaan, mihin mennään, millä keinoin ja kun ymmärtää oman roolinsa sekä kokee tekemisen tavan ja etenemisen tahdin sekä mielekkääksi että mahdolliseksi.
  5. Systemaattinen toimintatapa hyödyttää kaikenkokoisia yrityksiä. Vaikka hyvin suunniteltu ei ole vielä ollenkaan tehty, ei poukkoileva tekeminen kanna pitkälle. Yhdessä mietityt suunnitelmat ja niiden systemaattinen, joustava toteuttaminen ja järkevä ajankäyttö vievät businestä eteenpäin askel askeleelta. Samalla kun tehdään lähitulevaisuutta, rakentuu busines tällöin myös pitkällä tähtäyksellä vahvalle pohjalle. Kasvua tehtäessä on kuitenkin oleellista varmistaa riittävä vauhti ettei homma mene pelkäksi suunnitteluksi!
  6. Osallistaminen & osallistuminen. Painaako kaasua vai pitääkö käsijarrua päällä on aina valintakysymys. Mikäli haluaisi toimia toisin, on tärkeää tuoda esiin mikä estää. Ilman tietoisuutta muutoksen tarpeesta ei muutosta aktiivisesti edistetä. Aktiiviseen yhdessä tekemiseen ei sovi kuppikunnat sen enempää kuin vapaamatkustajatkaan.
  7. Organisaatioiden menestyminen ratkaistaan hyvällä johtamisella, niin itsensä kuin muiden. Tässä onnistumiseen tarvitaan myönteistä asennetta ja halua ottaa vastuuta, kykyä yhdessä ajatteluun sekä erinomaisia yhteistyötaitoja. Kun halutaan kasvaa, on ennakkoluuloton innovointi ja rohkeus ryhtyä nopeasti toimeen edellytys. Samalla on varottava, että homma ei muutu kaaokseksi. Tietty määrä suunnitelmallisuutta sekä rauhoittaa tunnelmaa että lisää tehoja.
Kun tulevaisuutta rakentaa vahvuuksille, pitkäjänteisesti kohti tavoitteita ja ymmärretään ottaa eri toimintatyyleistä parhaimmat puolet, syntyy WOW-feelis, joka antaa energiaa jokaiseen päivään!

Hallitusarviointi – Board Mindset Index™
Johtoryhmän Menestysindeksi™ – Leadership Team Success Index™
Menestyksen portaat™
Johtamisen portaat™
Insights Discovery®
Discovery Full Circle
Discovering Sales and Influencing
FinxS®
Extended DISC®